Tempest

Emolismen til denne drømmen er omtrent den samme som stormdrømmen. Generelt varsler du deg om å være våken. Hvis du i drømmer ser en storm nærme seg, betyr det at levekårene dine kan endre seg negativt, fordi virksomhetssituasjonen din vil bli verre, noe som vil gi tap av penger sammen med uventede utgifter. I det emosjonelle og familiære scenariet kan du heller ikke forvente noe godt. Drømmen spår sterke familiekamper der du må ta sider med noen, og du har nådd denne uunngåelige situasjonen på grunn av din egen ubesluttsomhet.