Jordskjelv

Å drømme om deg selv som lider under et jordskjelv betyr vanligvis at sakene du håndterer, alvorlig risikerer tap på grunn av noe ukontrollerbare årsaker som går utover drømmeren. Jordskjelv reflekterer ubalanse i selve livet. De forutsier utrygghet og frykt, og de indikerer at vi må forvandle vår karakter for å nå sitater om stabilitet, ettersom grunnlaget vi grunnla våre illusjoner ikke er solid, og enhver beredskap, hvor liten den måtte være, bare vil føre til hele livet å vingle. Hvis drømmen er knyttet til ubehagelige følelser, indikerer dette at du går gjennom en periode med dejeksjon og tristhet. Denne drømmen viser også en plutselig endring i situasjonen vår forårsaket av hendelser som vi ikke forventet. Denne endringen er generelt mot mindre gunstige omstendigheter, der vi vil lide økonomiske og følelsesmessige tap. Jordskjelvet kunngjør også ulykke, sykdom og død.