Gjødsel

Å se gjødsel i en drøm tyder på at du lærer av gamle erfaringer. Du husker disse erfaringene og bruker dem i din nåværende situasjon. Det er ganske interessant.