Feie

Hvis du drømmer at du feier huset, betyr det at du vil ha god helse og velstand. Hvis du feier gaten, betyr det at andre føler stor respekt overfor deg. Hvis du feier mye, betyr det at du vil ha vesentlig tap.