Ku

Risiko for lidelse av tyveri eller svindel. Å melke en ku betyr overskudd, blomstrende virksomheter og gode nyheter.