Forhør

Når du oppfører deg som avhør i en drøm, indikerer dette at du ønsker å vite mer om noen eller om problemet som denne drømmen handler om. Hvis du er personen som blir avhørt, viser det frykt for å ikke leve opp til andre menneskers forventninger. Det er mulig at du også viser usikkerhet rundt jobbferdighetene dine eller behovet for å øke kunnskapen din for å få profesjonell forbedring.