Dykker, svømming

Å dykke lett uten tretthet hevder at vi vil oppnå både økonomisk og kjærlig suksess. Hvis vi kveles, forteller det oss at ambisjonene våre vil forsvinne. Hvis vi redder noen fra å drukne, betyr det at vi vil unngå en farlig lidenskap for oss. Hvis vi lærer å dykke, tviler vi på viljen vår. Å dykke i klart vann betyr at vi er klare og edle. Å svømme i skyggefullt vann betyr lidenskap med onde tanker. Hvis vi dykker, og sjøen eller elven raser og blir stormende, viser det at lidenskapene våre er sterkere enn vår vilje.